x

Jak zmniejszyć zużycie energii

Do końca 2020 r. wszystkie nowe budynki powinny wykazywać niemal zerowe zużycie energii. Przewiduje to unijna dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W Polsce budownictwo mieszkaniowe odpowiada za około 30% zużycia energii.

Tak zwany standard nZEB (ang. nearly zero energy building) oznacza możliwe zredukowanie zużycia energii. Przepisy w tej kwestii wprowadzono w 2014 r., a zaostrzono w 2017 r. Zmiany określają, jakie są dopuszczalne wartości wskaźnika EP, czyli zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię, oraz współczynnik przenikania ciepła przez przegrody, czyli ściany, dachy, stropy, okna i drzwi itd. Wprowadzane etapowo zmiany pozwalają na płynne dostosowanie się rynku budowlanego do obowiązujących wymogów prawnych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Przepisy wprowadziły obowiązkowe sporządzanie świadectw energetycznych budynków. Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych – również oświetlenia. Obowiązek ten wynika z prawa europejskiego, a celem jego wprowadzenia jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba przekazać nabywcy lub najemcy, gdy budynek, część budynku lub lokal będzie sprzedawany lub wynajmowany. Przygotowanie dokumentacji leży po stronie właściciela lub zarządcy budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu) albo osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa), a niektórych sytuacjach także najemcy.

Świadectwo trzeba też sporządzić dla budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa powyżej 250 m 2 jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Przykładami takich budynków będą urzędy skarbowe, urzędy starostw powiatowych, urzędy wojewódzkie, komenda główna i komendy wojewódzkie policji. W takim przypadku istnieje też obowiązek przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Świadectwa energetycznego nie trzeba sporządzać, gdy wznosimy budynek na własny użytek.

Kto jest odpowiedzialny za energooszczędność?

Za spełnienie minimalnych wymagań dotyczących energooszczędności odpowiada projektant budynku, a na etapie budowy jej kierownik. Projektant i kierownik budowy są zobligowani do tego, by przy projektowaniu oraz budowie brać pod uwagę przepisy techniczno-budowlane. Nowe przepisy stosuje się w przypadku obecnie wznoszonych budynków, a w przypadku istniejących – gdy są one przebudowywane.

Kontrola systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji

Właściciel lub zarządca budynku musi poddawać budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania, uwzględniając takie kwestie, jak efektywność energetyczna kotłów i dostosowanie ich mocy do potrzeb użytkowych:

  • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 100 kW,
  • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW, a także okresowej,
  • co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Zmiany po 2021 r.

Poprawa efektywności energetycznej budynków oznacza dla użytkownika większy komfort cieplny i zmniejszenie kosztów eksploatacji. Zaostrzone wymogi podnoszą efektywność energetyczną budynków także w skali makro, bo przyczyniają się do mniejszego zużycia zasobów energetycznych nieodnawialnych i odnawialnych.

Przykładem mogą być normy dla budynków wielorodzinnych. Wymagania energetyczne na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [kWh/m2 *rok] od 2014 r. wynosiła 105 [W/m2/K], od 2017 r. wynosi 85 [W/ m2/K], a od 2021 r. już tylko 65 [W/m2/K].

Współczynnik przenikania ciepła na ścianie zewnętrznej zmniejsza się od  0,25 (2014) przez 0,23 (2017) do 0,20 Umax w 2021 r., na dachach i stropodachach od 0,20 przez 0,18 obecnie do 0,15 w 2021 r., a w oknach – odpowiednio – od 1,3 przez 1,1 po 0,9.

Dostosowanie się do nowych norm będzie oznacza dla inwestorów korzystanie z odpowiednich materiałów ograniczających straty ciepła – zarówno technologii budowlanych, jak i służących do izolacji budynków. Już na etapie projektowania należy przemyśleć odpowiednie usytuowanie domu względem stron świata i maksymalne wykorzystanie światła dziennego i ciepła promieni słonecznych.

Udostępnij:

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Kiedy tynkować na zewnątrz?

Nieodpowiednie nakładanie tynków zewnętrznych może prowadzić do >>>

Izolacja termiczna piwnicy

Termoizolacja piwnicy jest równie istotna dla zapewnienia >>>

Ocieplamy nowy budynek cz.1

Bezspoinowy System Ociepleń (BSO) lub External Thermal Insulation >>>

Jak dobrać odpowiednią fugę do płytek?

Jeżeli wybrałeś już płytki do łazienek, przed tobą kolejny >>>

Technologia gięcia płyt kartongipsowych

Jaka technologię cięcia płyt k-g należy wybrać? Odpowiada >>>

Jakie płyty wybrać na poddaszu?

Na poddaszu zabudowujemy skosy i  ścianki kolankowe, montujemy >>>

Spękania na połączeniu ścian?

Spękania takie są najczęściej wynikiem błędów wykonawczych >>>

Dlaczego warto wybrać tynk gipsowy

Pisaliśmy już wiele o technice nakładania tynków maszynowych >>>

Modna boazeria? To możliwe!

Zrywanie starej boazerii może przerodzić się w koszmar: to >>>

Instalacja elektryczna w suchej zabudowie

Wszelkie instalacje w ścianach działowych lub sufitach >>>

Temperatura schnięcia tynków gipsowych

Mam pytanie nt. wytrzymałości tynków Knauf przy niskich >>>

Ogrzewanie podłogowe – jakie błędy?

 Ogrzewanie podłogowe to sposób ogrzewania domów, który >>>

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Aranżacja pierwszego mieszkania

Mamy już w mieszkaniu ściany, drzwi oraz podłogę, teraz szykujemy >>>

Home staging, czyli jak sprzedać mieszkanie

Kto nigdy nie sprzedawał  mieszkania, ten nie wie, ile czasu i >>>

5 wskazówek do małych wnętrz

Urządzenie małego mieszkania nie należy do najłatwiejszych >>>

Urządzamy domową galerię na ścianie

Spersonalizujcie swoje cztery kąty! Nawet najwięksi miłośnicy >>>

Jak zbudować półkę z płyty gipsowej?

Jednym z tanich sposobów wykonania niepowtarzalnego wnętrza >>>

Wiatrołap. Małe pomieszczenie – wiele korzyści

W wielu budynkach mieszkalnych funkcjonuje niewielkie, pomijane >>>

Jak uzyskać dekoracyjny efekt surowego betonu w salonie?

Surowy beton stał się jednym z najgorętszych motywów >>>

Domek na drzewie – dziecięce marzenie

Kiedy zbudujesz domek na drzewie, Twoje dziecko będzie się tam >>>

Jak wymienić zniszczone fugi?

Co zrobić, gdy fuga jest spękana i wykruszona? Starą fugę >>>

Jak dbać o drewniane podłogi?

Zachowanie podłogi z drewna w idealnym stanie nie musi być >>>

Modny kolor elewacji

Zewnętrzne ściany budynku są jego wizytówką. Dobór >>>

Docieplanie starego domu – krok po kroku

Ocieplenia z powodzeniem stosowane jeszcze kilkanaście lub >>>

CZYTAJ PODOBNE

modal_left

ZAPISZ SIĘ
NA NEWSLETTER


Zapisz sie!