x

Budowa domu – poznaj metody

Planując budowę domu już na wstępnym etapie przedsięwzięcia powinieneś zdecydować się w jakim stopniu sam będziesz w stanie w nim uczestniczyć. Samodzielne wykonanie części prac budowlanych może przynieść znaczne oszczędności, jednak należy być świadomym, że tego typu rozwiązanie jest bardziej czasochłonne. W przypadku, gdy dysponujesz odpowiednią ilością czasu i wiedzą, możesz samodzielnie zatrudniać firmy budowlane, dostarczać materiały  czy brać udział w prostszych pracach. Decydując się na czynny udział w inwestycji warto jednak odpowiednio rozplanować jej przebieg.

Budowa domu metodą gospodarczą

Czynny udział w przedsięwzięciu budowlanym określa się mianem gospodarczej metody budowy domu. Jego wkład obejmuje zazwyczaj samodzielny wybór projektu domu, poszczególnych firm budowlanych, kupno i dowóz materiałów oraz wykonanie niektórych prostych prac. Tego typu zaangażowanie w budowę domu może przynieść znaczne oszczędności, pod warunkiem że posiadasz podstawową wiedzę praktyczną z dziedziny budownictwa i odpowiednią ilość czasu.

W ramach gospodarczej metody budowy domu możesz zrezygnować z głównego wykonawcy i samodzielnie zatrudniać poszczególne firmy budowlane. Możesz także w tym wypadku porównać ceny wykonania poszczególnych robót, zaproponowane przez różne firmy i wybrać ofertę najkorzystniejszą. Nie sugeruj się jednak jedynie aspektem finansowym, gdyż może się okazać, że niska cena usługi znajdzie odbicie w słabej jakości jej wykonania. Warto zatem zaczerpnąć porady rodziny bądź znajomych, którzy w ostatnim czasie mieli doświadczenie z budową domu, bądź też poszukać opinii w Internecie i zatrudniać firmy sprawdzone i rekomendowane.

Budując dom metodą gospodarczą możesz zdecydować się również na samodzielne zapewnienie materiałów budowlanych. Oznacza to, że sam będziesz mógł wybrać sklep i producenta, co da  większą kontrolę nad kosztami związanymi z kupnem materiałów. Przedsięwzięcie to wymaga jednak odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Po pierwsze specyfikacje materiałów, jak np. klasa betonu, przekrój i wymiary belek, które muszą w pełni pokrywać się z zawartymi w dokumentacji projektowej. Po drugie należy dokładnie znać zapotrzebowanie na materiały, by dostarczyć ich odpowiednią ilość. Ewentualna potrzeba dokupowania i dowożenia materiałów oznacza dodatkowe koszty, chociażby samego transportu.

W ramach gospodarczej metody budowy domu możesz również podjąć się samodzielnego wykonania części mniej wymagających prac. Mogą to być chociażby stosunkowo czasochłonne, ale zarazem proste prace gruntowe, np. usunięcie warstw ziemi urodzajnej, wykopy i ich zasypywanie czy plantowanie powierzchni gruntu. Powinieneś jednak mieć na uwadze to, że nawet najmniej wymagające roboty budowlane wymagają dużych nakładów czasu i wykonując je np. tylko popołudniami po pracy,  możliwe jest znaczne przedłużenie się procesu budowy domu.

Budowa domu pod klucz

Materiał Partnera

Materiał Partnera

Budowa domu pod klucz polega na zatrudnieniu jednego wykonawcy, który zapewnia kolejne ekipy podwykonawców, dostarcza materiały na plac budowy i koordynuje cały proces inwestycyjny. Tego typu organizacja budowy praktycznie wyklucza potrzebę Twojego aktywnego udziału.

Największa korzyścią z budowy domu pod klucz jest znaczne ograniczenie czasu inwestycji. Zatrudniając dobrą firmę wykonawczą z dużym doświadczeniem możesz być pewny, że prace na budowie będą skoordynowane, przez co będą postępowały sprawnie, bez znacznych opóźnień. Oznacza to, że szybciej będzie można wprowadzić się do nowego domu, a co za tym idzie, wyprowadzić się z kosztownego wynajmowanego mieszkania czy wynająć mieszanie, jeśli jest ono własnościowe. Metoda budowy domu pod klucz jest odpowiednim wyborem w przypadku, gdy nie posiadasz potrzebnych umiejętności i czasu by móc zaangażować się w budowę. Jest to jednak możliwość wymagająca większych nakładów finansowych niż metoda gospodarcza.

Metoda budowy domu „pod klucz” wymaga również odpowiedniego nadzoru, zwłaszcza w wypadku, gdy kierownik budowy jest zatrudniony przez firmę wykonawczą, gdyż może działać na jej korzyść, a nie na rzecz Inwestora i faktycznej jakości wykonywanych prac. Warto w tej sytuacji rozważyć zatrudnienie inspektora nadzoru inwentarskiego, który jako osoba postronna obiektywnie oceni czy roboty budowlane wykonywane są solidnie i zgodnie z projektem.

 

 

 

Udostępnij:

CZYTAJ PODOBNE