x

Dachy skośne: metody izolacji poddasza

Elewacja

Jedna warstwa izolacji pomiędzy krokwiami dachu skośnego pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości termoizolacyjnych, pod warunkiem, że wysokość krokwi umożliwia zamontowanie właściwej grubości izolacji. Pod pokryciem zainstalowana jest paroprzepuszczalna membrana dachowa. Izolacja z wełny szklanej wypełnia przestrzeń pomiędzy krokwiami na całej ich wysokości.

Przy izolacji poddasza w systemie dwuwarstwowym dodatkowa warstwa izolacji ogranicza ryzyko wystąpienia mostków termicznych. Jeśli nie ma ograniczeń konstrukcyjnych, izolację między krokwiami można zamontować zarówno w dachach tradycyjnych ze szczeliną wentylacyjną, z zainstalowaną membraną dachową, jak i w nowoczesnych typach dachów z wysokoparoprzepuszczalną membraną.

Po ciepłej stronie izolacji zamontowana jest warstwa paroszczelna, przykryta dolną konstrukcją nośną, do której przymocowane są najczęściej płyty gipsowo-kartonowe (zobacz wpis: Adaptacja poddasza – na jakie etapy podzielić pracę). Izolacja dachu między i pod krokwiami jest rozwiązaniem korzystnym, jeśli wysokość krokwi jest niewystarczająca na zamontowanie jednej warstwy izolacji o zalecanej grubości.

Przy montażu dodatkowych warstw izolacji połączenia płyt w kolejnej warstwie nie powinny pokrywać się z połączeniami poprzedniej. W celu zapewnienia optymalnej izolacji całego poddasza każda następna warstwa powinna być przesunięta w stosunku do już położonej. Jeśli nie jest stosowana membrana dachowa dyfuzyjnie otwarta, należy wykonać odpowiedniej wysokości szczelinę wentylacyjną pomiędzy tą warstwą i zewnętrzną powierzchnią izolacji.

W systemie trójwarstwowym izolacja dachu między krokwiami i dwiema warstwami pod krokwiami jest najlepszym rozwiązaniem. Dach z tak wykonaną izolacją zapewni oszczędność kosztów ogrzewania, a jednocześnie zagwarantuje bardzo dobrą izolacyjność akustyczną całej przegrody. Firma Knauf Insulation zaleca projektowanie i wykonywanie dachów bez szczeliny wentylacyjnej, z zainstalowaną membraną dachową.

Udostępnij:

CZYTAJ PODOBNE