x

Prawo: domy energooszczędne

Budowa i remont

Szereg Państw Unii Europejskiej na podstawie własnych przepisów wprowadziło już programy racjonalnego wykorzystania energii w różnych dziedzinach gospodarki, w tym również w zakresie energooszczędnego budownictwa. Również w Polsce ustawa Prawo Energetyczne nakłada na gminy obowiązek wspierania inwestycji termomodernizacyjnych.

W Polsce na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody w tzw. sektorze komunalno-bytowym zużywa się obecnie około 42% globalnego zużycia energii pierwotnej. Mieszkalnictwo pochłania ok. 35%, a budynki użyteczności publicznej, handlu i usług ok. 7%.

Udział sektora mieszkalnego w zużyciu energii przez całą gospodarkę jest znacznie wyższy, niż w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, gdzie udział ten wynosi 30-35%, pomimo proporcjonalnie większej liczby i kubatury budynków.

Średnia struktura zużycia energii w budynkach mieszkalnych jest następująca:
– ogrzewanie i wentylacja 71%
– przygotowanie ciepłej wody uzytkowej 13%
– przygotowanie posiłków 9%
– oświetlenie i urządzenia elektryczne 7%

 

Udostępnij:

CZYTAJ PODOBNE