x

Jak poprawnie wykonać izolację podłogi?

Prawidłowe ocieplenie podłogi na gruncie jest równie ważne jak ocieplenie ścian czy dachu. Jeśli dom nie jest podpiwniczony, to podłogę można wykonać bezpośrednio na gruncie.

Podłogi na gruncie nie wymagają wykonania izolacji przeciwwodnej, gdyż zazwyczaj są wyniesione ponad powierzchnię gruntu. Zadaniem izolacji przeciwwilgociowej jest ochrona podłogi przed podciąganiem wilgoci. Najważniejsze jest odpowiednie dobranie grubości poszczególnych warstw, ponieważ będzie to miało decydujący wpływ na to ile będziemy musieli wybrać gruntu pod podłogą w wewnętrznym obrysie ścian. Przyjmuje się, że poziom podłogi powinien być wyniesiony o 45-60 cm ponad powierzchnię zewnętrznego terenu.

Podsypka

Na grunt oczyszczony z humusu daje się podsypkę z piasku o grubości 10-15 cm.. Układa się ją między ścianami fundamentowymi. Podsypką może być też zagęszczony żwir lub keramzyt. Będzie ona stanowiła podbudowę pod warstwę betonu.

Warstwa betonu

Na podsypkę wylewa się warstwę betonu o grubości 10 cm. Ponieważ na betonie będzie układana folia lub papa przeciwwilgociowa, beton po wstępnym stwardnieniu powinien być wygładzony. Ma to zabezpieczyć izolację przed uszkodzeniem.

Izolacja przeciwwilgociowa

Jej zadaniem jest ochrona pomieszczenia przed przenikającą z gruntu wilgocią. Wykonuje się ją z papy o grubości od 3 do 5 mm lub folii o grubości 0,2-05 mm. Bardzo ważne jest, aby była ona szczelnie połączona z poziomą izolacją fundamentów. Dlatego, na ogół wcześniej wykonana, izolacja fundamentów powinna do wewnątrz wystawać 20 centymetrowymi paskami. To pozwoli na szczelne połączenie jej z izolacją podłogi.

Izolacja termiczna

Przyjmuje się, że podłoga na gruncie powinna mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,45 W/(m2.K). To oznacza, że warstwa izolacji termicznej powinna mieć grubość około 10 cm, chociaż coraz częściej stosuje się warstwy o grubości do 20 cm.

Do ocieplenia podłogi na gruncie stosuje się styropian, polistyren ekstrudowany, lub twarde płyty z wełny mineralnej. W tym przypadku idealnym materiałem jest styropian Knauf Therm TECH Dach/Podłoga λ 37 (TYP EPS 80) lub Knauf Therm PRO Dach/Podłoga EPS 100 λ 36. Układa się go w dwóch warstwach po 5 cm, na “cegiełkę”, dzięki czemu unikamy powstawania mostków termicznych.

36

Jeżeli chcemy uzyskać lepsze właściwości termiczne lub zmniejszyć grubość termoizolacji, stosujemy styropian grafitowy Knauf Therm EXPERT Fasada/Dach /Podłoga XTherm EPS 70 λ 31. Ma on te same właściwości izolacyjne jak zwykły styropian, przy grubości o 30% mniejszej.

70

Jako izolacja termiczna z wełny mineralnej powinna być stosowana twarda, hydrofobizowana wełna o łącznej grubości warstw minimum 10 cm. W tej roli najlepiej sprawdza się wełna mineralna Knauf PTN, a w miejscach o podwyższonym obciążeniu użytkowym – Knauf PTE.

Na wełnie mineralnej lub na płytach styropianowych dodatkowo układa się drugą warstwę izolacji przeciwwilgociowej z foli PE. Chroni ona termoizolację przed wilgocią pochodzącą z wylewki podłogowej.

Wylewka

To ostatnia warstwa podłogi na gruncie. Na niej układa się parkiet, panele lub płytki. Powinna być dobrze zdylatowana od ścian pianką poliuretanową lub paskami styropianu. Jej warstwa powinna mieć grubość 5 cm, a w przypadku ogrzewania podłogowego do 10 cm. Wylewka może być zrobiona metodą tradycyjną – jako cementowo-wapienna z 1 centymetrową warstwą masy samopoziomującej lub jako suchy jastrych z płyt gipsowo-kartonowych, sklejonych na krawędziach.

shutterstock_367369340

Opcjonalny układ warstw

Termoizolację z płyt styropianowych można też ułożyć bezpośrednio na podsypce z piasku lub żwiru, a jeszcze lepiej z keramzytu. Układ warstw – licząc od dołu będzie wyglądał wtedy następująco:
● podsypka
● ocieplenie ze styropianu
● warstwa betonowa
● izolacja przeciwwilgociowa
● wylewka podłogowa
● posadzka

Łączna grubość podsypki, ocieplenia i wylewki musi być taka, aby poziom izolacji przeciwwilgociowej ułożonej na podłożu betonowym wypadł dokładnie na wysokości izolacji poziomej fundamentów.

PORADNIK TECHNICZNY:

Knauf Therm TECH Dach/Podłoga λ 37 (TYP EPS 80)

KnuafTherm37

Knauf Therm PRO Dach/Podłoga EPS 100 λ 36

36

Knauf Therm EXPERT Fasada/Dach /Podłoga XTherm EPS 70 λ 31

70

Wełna mineralna Knauf PTN

Welna

Udostępnij:

CZYTAJ PODOBNE