x

Nowe zasady ocieplania ścian po 1 stycznia 2017 r.

 

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady ocieplania ścian. Zmiany, które weszły w życie z początkiem roku, wymagają od nowo konstruowanych domów większej energooszczędności, w tym niższego zapotrzebowania na energię cieplną dzięki stosowaniu skuteczniejszej izolacji.

Poprawa izolacyjności domu jest istotna zarówno ze względu na spełnienie obowiązujących norm, jak również dla poprawienia samego komfortu domowników i zmniejszenia kosztów ocieplenia budynku. Szacuje się bowiem, że aż 60% energii elektrycznej zużywa się na ogrzewanie gospodarstwa domowego, a straty ciepła przez ściany zewnętrzne mogą sięgać nawet 30%.

Zmniejszenie dopuszczalnego współczynnika U

Zmiany te są istotne zarówno przy wyborze izolacji budynku, jak i jego usytuowaniu. O energooszczędność budynku zadbać można na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest położenie grubszej warstwy materiału izolacyjnego. Drugim, rekomendowanym przez specjalistów, sposobem jest zastosowanie materiałów lepszej jakości.

Od wprowadzenia w 2014 roku wartość współczynnika U, określana w rozporządzeniach Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, spadła z 0,3 W/(m2K) do 0,25 W/(m2K). Z początkiem tego roku dla ścian obowiązuje wartość 0,23 W/(m2K), a od początku 2021 roku ma on wynosić już 0,20 W/(m2K). Warto o tym pamiętać, projektując dom z uwzględnieniem wieloletniej perspektywy i przyszłych zmian w przepisach.

Niższy wskaźnik EP

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje także niższa wartość wskaźnika EP, czyli dopuszczalny próg zużycia energii pierwotnej. EP określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, niezbędną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, odniesioną do jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej, podaną w kWh/(m2).

Wskaźnik ten jest mierzony w skali roku i zależy od rodzaju konstrukcji. Dla budynków jednorodzinnych wynosi obecnie maksymalnie 95 [kWh/(m2)], dla budynków wielorodzinnych i budynków zamieszkania zbiorowego 85 [kWh/(m2)], a dla budynków gospodarczych, produkcyjnych i magazynowych 90 [kWh/(m2)].

Ocieplanie ścian zewnętrznych

Wiemy już, jakie normy obowiązują od początku tego roku. Jakich materiałów należy więc użyć, aby osiągnąć wymagane rezultaty? W ocieplaniu ścian zewnętrznych najczęściej stosowane są wełna i styropian. Wybierając materiał do termoizolacji budynku, warto jednak zwrócić uwagę nie tylko na grubość i współczynnik lambda, określający termoizolacyjność materiału budowlanego, ale również na szereg innych czynników, takich jak niepalność, chłonność wody czy właściwości akustyczne.

Istotną kwestią, szczególnie pod kątem zachowania odpowiednio niskiego współczynnika straty ciepła, jest dobranie materiału pod kątem jego paroprzepuszczalności.

Biorąc pod uwagę paroprzepuszczalność materiałów stosowanych przy ocieplaniu, materiały oddychające, takie jak ceramika poryzowana czy gazobeton, powinny być izolowane wełną mineralną. Styropian natomiast lepiej sprawdzi się na ścianach betonowych. Pokrycie nim materiałów porowatych spowoduje jednak, że nadmiar pary wodnej będzie trzeba odprowadzać przez system wentylacyjny, co doprowadzi do niepożądanej utraty ciepła.

nowe zasady ocieplania

Ocieplanie styropianem

Jeśli zdecydujemy się na ocieplenie budynku styropianem, odpowiednim wyborem będą np. KNAUF Therm TECH Fasada λ 40 http://www.knauf-industries.pl/products,product,193,knauf-therm-tech-fasada–40.html o grubości 20-25 cm, które pozwalają spełnić standardy domu energooszczędnego. Idealnym uzupełnieniem będzie w tym wypadku klej do styropianu Knauf SM 300 oraz Knauf Siatka zbrojąca. Warto również pamiętać, że styropian grafitowy ma lepsze właściwości izolacyjne niż biały.

 

Ocieplanie wełną, a zasady ocieplania

W przypadku ocieplania ścian zewnętrznych wełną, warto zastosować wełnę mineralną OutTherm w postaci płyt  o grubości od 5-15 cm, która wyróżnia się bardzo dobrym współczynnikiem λd=0.034 w/m.k oraz najbezpieczniejszą klasą reakcji na ogień A1. Do montażu płyt z wełny mineralnej warto zastosować Knauf Klej zbrojony z włóknem SM 700. Warstwę zbrojącą wykonujemy z Knauf Siatki zbrojącej oraz Knauf Kleju zbrojonego z włóknem SM 700. Włókna zbrojące są rozproszone w całej zaprawie, dzięki czemu klej charakteryzuje się dużą elastycznością, jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i zapewnia trwałość elewacji.

Nowe zasady ocieplania wymagają kładzenia grubszych warstw materiałów izolacyjnych lub materiałów lepszej jakości. Warto jednak zadbać o odpowiednie standardy termoizolacyjne nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy, ale również w celu zapewnienia komfortu i zmniejszenia wydatków na ocieplanie domu.

Udostępnij:

CZYTAJ PODOBNE