x

Ocieplamy nowy budynek cz.1

ocieplamy nowy budynek

Bezspoinowy System Ociepleń (BSO) lub External Thermal Insulation Composite System (ETICS) to nic innego, jak izolacja zewnętrzna ścian budynku. Prawidłowo dobrane i wykonane ocieplenie nowego budynku ma duży wpływ na komfort życia i obniżenie kosztów eksploatacji.

 

Zadaniem izolacji cieplnej jest nie tylko zminimalizowanie strat ciepła uciekającego przez ściany zewnętrzne, lecz także zapobieganie przegrzewaniu się pomieszczeń w upalne dni – badania wykazują, że przez źle zaizolowaną ścianę zewnętrzną traci się do 40% energii potrzebnej do ogrzania budynku. Ocieplenie chroni przed wahaniami temperatury w budynku, promieniowaniem UV, tworzy odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach, a to ma pozytywny wpływ na samopoczucie użytkowników budynku. Właściwy klimat to nie tylko odpowiednia temperatura, lecz także wilgotność powietrza wewnątrz budynku. Optymalna i komfortowa dla człowieka wilgotność powietrza to 40–60% przy temperaturze 19–22°C. Uzyskanie takich parametrów w głównej mierze zależy od właściwego wyboru izolacji cieplnej budynku.

Ocieplamy nowy budynek

Ocieplamy nowy budynek

Prawo

Świadectwo energetyczne

Od 1 stycznia 2009 roku obowiązują przepisy wprowadzające świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z nimi budynek musi posiadać taki certyfikat, jeśli będzie zbywany na podstawie umowy sprzedaży, umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub wynajęty. Przepisy ustawy nie przewidują obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku oddawania budynku do eksploatacji, gdy budynek zostanie wzniesiony przez samego właściciela „na własny użytek”.

Skuteczne systemy

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy dobrać odpowiedni materiał izolacyjny do budynku. Materiał ten powinien charakteryzować się odpowiednią grubością, a także odpowiednim współczynnikiem przewodzenia ciepła. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r., od stycznia 2017 r. obowiązują ostrzejsze wymagania dotyczące termoizolacyjności budynków. Maksymalna wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych wynosi 0,23 W/(m2K), a od roku 2021 będzie wynosiła 0,20 W/(m2K). Wyjątkiem są budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością. W tym przypadku 0,20 W/(m2K) będzie już obowiązywał w 2019 roku. Zmiana wymagań będzie skutkowała przede wszystkim zwiększeniem grubości materiału izolacyjnego z 15 cm do nawet 22 cm grubości (w zależności od rodzaju materiału). Dlatego jeśli budujemy nowy dom, ważne jest, by dobrze dobrać rodzaj ocieplenia, bo ma to realny wpływ nie tylko na oszczędności na kosztach eksploatacji, ale i na wartość rynkową nieruchomości.

Knauf oferuje systemy ociepleń: Knauf Thermo z warstwą izolacyjną ze styropianu oraz Knauf Thermo W z płyt izolacyjnych z wełny mineralnej. Oba systemy to pełna linia profesjonalnych materiałów do termoizolacji ścian zewnętrznych. Ich zastosowanie:

■ gwarantuje odpowiedni współczynnik przenikania ciepła;

■ zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń w upalne dni;

■ gwarantuje optymalny mikroklimat wewnątrz budynku;

■ zapewnia dobrą izolację akustyczną;

■ chroni elewację przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych;

■ daje duże możliwości aranżacyjne – tynki strukturalne, które są wykończeniem obu systemów termoizolacyjnych, występują w dwóch paletach kolorystycznych (275 kolorów pastelowych oraz 516 kolorów intensywnych).

Oba systemy dociepleń Knauf można stosować w nowych budynkach, w starych nieocieplanych jeszcze budynkach, a także w takich, które są niedostatecznie termoizolowane.

 

 Marek Grzesiak, Product Manager Systemów Ociepleń w Knauf sp. z o.o.:

Czy budując dom, rzeczywiście trzeba poczekać z ociepleniem?

Jest to wskazane. Ma to związek z wysychaniem materiału konstrukcyjnego ściany. W wyniku wbudowania wilgotnych materiałów lub mokrych procesów technologicznych warstwa konstrukcyjna ścian zawiera dużo wilgoci początkowej. Należy umożliwić jak najszybsze i naturalne wysychanie materiału. To najszybciej przebiega w początkowej fazie od chwili wbudowania materiału. Zaleca się zostawienie budynku bez zewnętrznego „okrycia” na minimum jeden sezon, co ułatwi odparowanie wilgoci. W międzyczasie można wykonać prace wykończeniowe wewnątrz.

 

 

 

 

>Czytaj dalej<

 

 

 

 

Udostępnij:

CZYTAJ PODOBNE