x

Jak wykonać fasadę wentylowaną

Remont i budowa

Jednym z rozwiązań stosowanych przy izolacji ścian zewnętrznych jest montaż fasad wentylowanych z zastosowaną warstwą materiału izolacyjnego. W tego typu rozwiązaniach warstwa izolacji pełni funkcję izolacji termicznej, akustycznej i ewentualnie ogniowej.

W fasadzie wentylowanej pomiędzy izolacją a okładziną ściany stosuje się specjalną szczelinę wentylacyjną, której
rolą jest obniżenie ciśnienia pary wodnej dyfundującej z pomieszczeń przez ściany. Para ta jest odprowadzana na zewnątrz przez szczeliny w okładzinie.

Płyty izolacyjne TP 425 B firmy Knauf Insulation to jeden z najczęściej stosowanych wyrobów do izolacji fasad wentylowanych. Są to półsztywne płyty laminowane czarnym welonem szklanym. Dzięki hydrofobizacji płyty TP 425 B są odporne na nasiąkanie wodą.

Płyty TP 425 B mocuje się do ściany nośnej welonem szklanym na zewnątrz za pomocą kołków mechanicznych. Rozmieszczenie oraz liczba kołków powinny być określone przez projektanta, ale najczęściej jest to 5 mocowań na 1 metr kw. materiału izolacyjnego. Na krawędziach fasady montuje się dodatkowe 2–3 kołki na płytę.

Wewnętrzna wentylacja jest niezbędna do zmniejszenia zawilgocenia w przestrzeni między warstwami. W celu zapewnienia prawidłowej izolacji należy wykonać szczelinę wentylacyjną o grubości 3–4 cm pomiędzy warstwą izolacyjną i okładziną.

Do poprawnej wentylacji wewnętrznej u podstawy budynku i przy krawędzi dachu powinny być również przewidziane szczeliny z otworami zapewniającymi nawiew i wylot powietrza. Aby zapobiec powstawaniu mostków cieplnych, płyty należy ułożyć tak, by ściśle do siebie przylegały, a na narożach budynku na siebie zachodziły.

Udostępnij:

CZYTAJ PODOBNE