x

Dwuwarstwowe ocieplenie dachu

Budowa i remont

Chciałbym wykończyć poddasze docieplając je dwuwarstwowo, czyli położyć pomiędzy jętki i krokwie watę o grubości 15cm, a następną warstwę pomiędzy profile metalowe o grubości 10cm.  Czy to na nasze warunki pogodowe panujące w Polsce północnej wystarczy?

Odpowiada ekspert firmy Knauf Insulation:

Przy obecnych cenach energii np. gaz ziemny wysokometanowy GZ-50  wartość opałowa ok. 34,4 MJ/m3 (opłata abonamentowa+usługa przesyłowa+cena paliwa) z uwzględnieniem sprawności pieca  na poziomie 90%) taryfa W-3   –   41,68 zł/GJ przyjmując także średnie statystyczne ceny robocizny i materiałów budowlanych optymalne (czyli takie grubości, dla których cała  inwestycja ma wartość NPV dodatnią) opłacalne grubości docieplenia dachu kształtują się na poziomie ok. 20 cm.

Zgodnie jednak ze standardami budynku energooszczędnego oraz prognozą wzrostu cen energii zalecana grubość izolacji dachu to minimum 25 cm do 30 cm. Pański dach spełnia więc wymagania stawiane dachom energooszczędnym. Współczynnik U będzie na poziomie 0,15 W/m2K.

Udostępnij:

CZYTAJ PODOBNE