x

Jak rozpoznać dobry styropian?

Budowa i remont

Płyty styropianowe to najczęściej stosowany materiał do termoizolacji ścian, podłóg i dachów. W Polsce stanowi aż 80% rynku termoizolacji. Wpływa na to nie tylko jego korzystna cena, lecz również właściwości fizyczne, które sprawiają, że jest on długowieczny, odporny na obciążenia mechaniczne i nie nasiąka wodą.

Płyty ze styropianu na pierwszy rzut oka nie różnią się między sobą wyglądem zewnętrznym, ale posiadają zróżnicowane parametry, między innymi pod względem termoizolacyjności, twardości czy odporności na odkształcenia. W przypadku zastosowań fasadowych ważne, by styropian posiadał dobry, czyli odpowiednio niski współczynnik przewodzenia ciepła (λ), a także wysoką odporność na rozrywanie (TR). W przypadku zastosowań podłogowych musi natomiast wykazywać optymalną wytrzymałość na ściskanie i trwałe odkształcenie.

Na polskim rynku dostępny jest styropian od kilkudziesięciu producentów. Praktyka pokazuje, że wiele z tych wyrobów nie spełnia deklarowanych parametrów lub nie posiada właściwości wymaganych do danego zastosowania. Jest to podyktowane oszczędnościami na surowcu, które co prawda pozwalają na obniżenie ceny styropianu, ale niestety skutkują pogorszeniem istotnych cech produktów, co w efekcie uniemożliwia uzyskanie oczekiwanych efektów termomodernizacji.

Zatem jak rozpoznać ten„dobry” styropian?

Odpowiada ekspert KNAUF Therm Styropian Budowlany:

Aby umożliwić klientom weryfikację najważniejszych parametrów, jakie deklarują producenci, powstał Program Gwarantowany Styropian, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS). Jego celem jest ograniczenie nierzetelnych praktyk, podnoszenie jakości wyrobów dostępnych na rynku i edukacja konsumentów, jak sprawdzać parametry styropianu i nie dać się oszukać na jego jakości.

Każdy z producentów uczestniczących w programie zobowiązał się do czytelnego oznakowania swoich wyrobów, umożliwiając weryfikację ich jakości przez konsumentów. Ponadto, poddał swoje produkty dobrowolnej kontroli przez niezależne laboratorium. Każdy z produktów musi bezwzględnie wykazywać odpowiedni parametr gęstości (wagi), od którego zależą pozostałe właściwości materiału. W przypadku styropianów fasadowych badane są ponadto: współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) oraz wytrzymałość na rozciąganie TR. Materiały o gęstości poniżej 11 kg/m3 są uznawane za niezalecane do użytku, gdyż nie posiadają minimalnego wymaganego parametru TR na poziomie 80 kPa. Natomiast dla styropianów na podłogę i dach bada się parametr opisujący wytrzymałość na ściskanie CS(10). Dobór parametrów jest podyktowany specyficznymi warunkami, jakim musi sprostać termoizolacja w miejscu jej montażu.

Rzetelnym producentom, którzy w badaniach w ramach Programu Gwarancji Jakości Styropianu uzyskali wyłącznie pozytywne wyniki badań i oferują produkty zgodne z zaleceniami odnośnie minimalnych parametrów styropianu dla danego zastosowania przyznano Certyfikat Gwarancji Jakości Styropianu. Uzyskały go wyroby tylko dwóch marek styropianu, w tym Knauf Therm. Oryginalne, wysokiej jakości produkty o najlepszych parametrach użytkowych można rozpoznać po znaku Gwarantowany Styropian umieszczanym na każdej paczce certyfikowanego wyrobu.

Znak "Gwarantowany Styropian"

Znak “Gwarantowany Styropian” – oznaczenie certyfikowanych wyrobów ze styropianu

Kupując wyroby z tym znakiem Konsument ma pewność, że styropian spełnia wymagania wagowe, a co za tym idzie posiada deklarowane przez producenta parametry.

Styropian Knauf Therm Dach/Podłoga 37 ze znakiem "Gwarantowany Styropian"

Styropian Knauf Therm Dach/Podłoga 37

Styropian Knauf Therm Dach/Podłoga EPS 100 36

Styropian Knauf Therm Dach/Podłoga EPS 100 36

 

 

 

 

 

Udostępnij:

CZYTAJ PODOBNE