x

Styropian do systemów ociepleń

Ocieplanie styropianem

Jestem na etapie zakupu systemu ocieplania na styropianie do mojego domu. Na co muszę zwrócić uwagę kupując styropian do danego systemu ocieplania?

Odpowiada ekspert firmy Knauf Industries:

Każdy system ocieplenia w Polsce zostaje wyprodukowany i wprowadzony do obrotu na podstawie Aprobaty Technicznej. W większości Aprobat Technicznych, gdzie jako element składowy występuje płyta styropianowa, określane zostały parametry techniczne dla płyty styropianowej w postaci kodu, który powinien być umieszczony na opakowaniu styropianu.

Najczęściej występujące kody to:
• EPS–EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
• EPS–EN13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Zastosowanie styropianu o parametrach innych niż zaleca producent danego systemu ocieplania może skutkować następującymi problemami:
• Pękaniem i rozrywaniem płyt styropianowych w trakcie montażu i nakładania tynku dekoracyjnego – spowodowane mniejszą wartością lub brakiem odpowiedniej wytrzymałości na rozrywanie (TR), zginanie (BS) oraz naprężenia ściskającego (CS(10));
• Złą izolacyjnością termiczną – słaby współczynnik przewodzenia ciepła (λ) a co za tym idzie słaby opór cieplny (R);
• Krzywizną na płaszczyźnie ściany – spowodowana brakiem sezonowania styropianu lub złym pocięciem płyt mniejsza wartość następujących parametrów: grubości (T), długości (L), szerokości (W), prostokątności (S) oraz płaskości (P)

Dlatego przed zakupem styropianu do systemu ocieplenia zalecam skontaktować się z przedstawicielem firmy, której system chce Pan zakupić w celu uzyskania dokładnych parametrów technicznych styropianu. Uchroni to Pana przed zakupem i zastosowaniem styropianu o innych parametrach, a co za tym idzie – uniknie Pan wyżej wymienionych problemów oraz utraty gwarancji na cały system.

Udostępnij:

CZYTAJ PODOBNE