x

Czy warto oszczędzać płytę gipsową?

Budowa i remont

Im mniejsze straty materiałów na budowie, tym lepiej. Ale co zrobić w przypadku zabudowy skomplikowanej powierzchni płytami gipsowymi, gdzie zwykle powstaje wiele ścinek? Czy wykorzystać je w brakujących fragmentach suchej zabudowy, na przykład tych montowanych do ściany na klej gipsowy?

Doświadczenie niestety uczy, że czterech na pięciu wykonawców ma problem z wykańczaniem połączeń krawędzi ciętych na budowie. Efektem tego są widoczne rysy i spękania na spoinach między płytami. Jak ich uniknąć?

Przede wszystkim należy każdą ciętą krawędź sfazować, to znaczy naciąć w kształcie litery V na głębokość równą mniej więcej połowie grubości płyty. Nacięcie należy zmyć wodą na szerokość taśmy wzmacniającej. Każdą ciętą w ten sposób krawędź płyty należy bowiem przed zaszpachlowaniem wzmocnić taśmą papierową lub z włókna szklanego.

Masę szpachlową należy nakładać na płytę w takiej ilości, by nie tylko wypełniła szczelinę, ale także umożliwiła zatopienie w niej taśmy. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nakłada się drugą i ewentualnie także trzecią, której zadaniem jest całkowite wyrównanie powierzchni między płytami na szerokości ok. 40 centymetrów. Więcej o masach szpachlowych na stronie Knaufa i w Akademii Budowania Knaufa – sztuka szpachlowania.

Udostępnij:

CZYTAJ PODOBNE