x

To okropne odśnieżanie…

odśnieżanie

Wszyscy czekamy na zimę, marzymy o „białych świętach”, a gdy spadnie wyczekiwany śnieg, uświadamiamy sobie, że to spory kłopot. Owszem, dzieci mogą lepić bałwany, stoki zapełnią się narciarzami, ale nasze chodniki i drogi stają się niebezpiecznie śliskie. Przy dużych opadach śnieg zalega też na dachach. Jak usunąć śnieg?

Uporanie się z zimowymi niedogodnościami to obowiązek rozdzielony na kilka podmiotów. W pasie drogowym za usuwanie śniegu odpowiadają miejskie służby. Gdy w budynkach jest wielu lokatorów, porządku przed nieruchomością pilnują dozorcy lub wynajęte firmy. Jeśli jednak ośnieżony chodnik przylega do twojego domu, musisz sam zadbać o jego stan, a zarazem bezpieczeństwo przechodniów. Jeśli to zaniedbasz, czekają cię kary.

odśnieżanie

Kto odśnieża chodnik?

Właściciele nieruchomości mają obowiązek dbać o czystość i porządek na chodnikach przed swoimi domami. Dotyczy to wszystkich budynków – zarówno bloków, kamienic, szkół, urzędów, jak i domów jednorodzinnych.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi o usuwaniu z chodników przed nieruchomościami wszelkich zanieczyszczeń i śmieci, a w zimie także błota, śniegu i lodu. Obowiązek ten został spoczywa na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, zarządzających nieruchomością lub ją użytkujących.

Droga przed posesją powinna być bezpieczna. Śnieg można zgarnąć na krawędź chodnika od strony drogi, nie wolno jednak zgarniać go na jezdnię. Zgarnięty śnieg powinien być potem usunięty przez zarządcę drogi.

odśnieżanie

Kiedy nie trzeba odśnieżać chodnika?

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli więc chodnik przylega do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, odśnieżyć powinna już gmina.
W przypadku gdy na chodniku parkują samochody, a zarządca drogi pobiera opłaty za postój lub parkowanie samochodów, wówczas on ponosi odpowiedzialność za odśnieżanie, tak samo jak w przypadku dróg publicznych.
Oblodzone chodniki powinno się zabezpieczyć, jednak należy to robić jedynie w przypadku występowania gołoledzi i lodowicy. Jeśli śnieg jest całkowicie usunięty, a nie ma zagrożenia gołoledzią, nie powinniśmy używać soli drogowej.

Piasek lub żwir zamiast soli

Od kilku lat miasta starają się zachęcać właścicieli i zarządców nieruchomości do racjonalnego korzystania z soli drogowej. Sól (chlorek sodu) jest bowiem jedną z głównych przyczyn zamierania drzew w miastach, ma wpływ także na niszczenie miejskiej infrastruktury (barierek, znaków itp.). Nie należy więc odgarniać śniegu, który wcześniej był nią posypany, na tereny zieleni. Zamiast soli lepiej stosować piasek lub żwir, tak jak dzieje się to w miastach na zachodzie Europy.

odśnieżanie

Sople i śnieg na dachu

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Kodeks cywilny regulują też kwestie prawidłowego dbania o dachy zimą. Zwisające z nich sople lodu mogą stanowić zagrożenie dla przechodniów i uszkodzić przejeżdżające samochody, zatem należy je usuwać. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien również zająć się oczyszczeniem dachu i elewacji, jeśli zalega na nich śnieg. Jak mówi Prawo budowlane, należy zapewnić „bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt (…), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”. Zalegający śnieg na dachu może doprowadzić do przeciążenia konstrukcji budynku.

Jakie kary mogą ci grozić?

Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Oprócz niego może zażądać zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa. Jeżeli właściciel budynku (np. spółdzielnia mieszkaniowa) zatrudnia dozorcę, odpowiada również za jego zaniedbania.

Dodatkowo czystość wokół posesji jest kontrolowana przez straż miejską. Ten, kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany. Kary za nieodśnieżenie dachu mogą być jeszcze bardziej dotkliwe, łącznie z karą pozbawienia wolności do roku.

Udostępnij: