x

Zapewnij właściwą izolację ścian i stropów

Jak zapewnić właściwą izolację przegród budowlanych? Coraz większe znaczenie przykładamy do właściwego zabezpieczenia domów i mieszkań przed uciążliwym hałasem. Zarówno przed tym, który dociera z zewnątrz, jak i z wewnątrz budynku. Nad właściwą akustyką domu trzeba jednak zadbać już na etapie projektowania. Warto przy tym znać podstawowe zasady ochrony przed niepożądanymi dźwiękami.

Przez ściany i stropy przenoszone są dźwięki z innych pomieszczeń. Strata w transmisji tego dźwięku, czyli izolacyjność akustyczna, jest miarą skuteczności przegrody w redukowaniu jego przepływu (określaną w decybelach). Im większa strata tym lepsza izolacyjność akustyczna przegrody.

Mamy do czynienia z dwoma rodzajami izolacji akustycznych. Izolacja od dźwięków powietrznych (np. rozmów) oraz od dźwięków uderzeniowych – tą stosuje się do izolowania podłóg.

Ściany jednowarstwowe, takie jak np. beton, izolują zgodnie z prawem masowym – im większa masa takiej ściany, tym mniej hałasu przez nią przechodzi. W lekkich ścianach wielowarstwowych działa prawo masa-sprężyna. Zewnętrzne warstwy, np. płyta gipsowo-kartonowa, stanowią masę, a wewnętrzna, np. wełna mineralna – sprężynę.

Coraz częściej stosowaną alternatywą dla ciężkich ścian działowych wykonanych w technologii mokrej są obecnie lekkie, wielowarstwowe ściany szkieletowe. Są nie tylko lżejsze, ale ich odpowiednia konstrukcja zapewnia podobny, jak w ścianach jednowarstwowych, poziom izolacyjności akustycznej przegrody. Pod warunkiem, że zastosuje się odpowiedni system i odpowiednie materiały.

Izolacyjność akustyczna – na co zwrócić uwagę?

Czynniki mające największy wpływ na poziom izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w suchej zabudowie, to rodzaj zastosowanych systemów płyt gipsowo-kartonowych oraz materiału izolacyjnego. W ścianach systemowych firmy Knauf wysoką izolacyjność akustyczną uzyskujemy dzięki ich warstwowej budowie. To właśnie taka konstrukcja tworzy układ „masa – sprężyna – masa”. Masę stanowią akustyczne płyty gipsowo-kartonowe Knauf Silentboard, a „sprężynę” specjalna wełna mineralna Knauf Akustik Board, która wyhamowuje drgania akustyczne.

Diamant

Płyty gipsowo-kartonowe Knauf Silentboard mają specjalnie zmodyfikowany rdzeń gipsowy. W ten sposób została podwyższona ich masa powierzchniowa, co powoduje, że mają lepszą izolacyjność akustyczną, nawet o kilkanaście decybeli, niż zwykłe płyty g-k.

Płyty Knauf Silentboard można stosować zarówno w istniejących, jak i w nowych, czy modernizowanych budynkach. Wykorzystuje się je do budowy ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz przęsłowych, jak i ścian między mieszkaniami. Doskonale sprawdza się nawet w pomieszczeniach typu studio muzyczne.

Izolacyjność akustyczną ściany można zwiększyć o kilka dodatkowych decybeli montując płyty do profili akustycznych, np. Knauf MW, w tzw. systemie odprężnym. Natomiast sama okładzina z płyt gipsowo-kartonowych może się składać z jednej do trzech warstw.

Funkcję “sprężyny” w systemie Knauf pełni wełna Knauf Akustik Board, produkowana w technologii ECOSE, a wykonana z włókien szklanych w postaci płyt. Jej podstawowe zadanie to ochrona akustyczna ścian wewnętrznych. Istotne jest jej dokładne ułożenie, tak, by między izolacją i profilami oraz podłogą nie było żadnych szczelin. Im szersza przestrzeń między dwoma płytami gipsowo-kartonowymi, tym większa korzyść z zastosowania wełny mineralnej. Zaleca się też całkowite wypełnienie wełną przestrzeni między okładzinami gipsowo-kartonowymi takiej ściany, co eliminuje zjawisko rezonansu i daje wzrost izolacyjności akustycznej o 5-10 dB.

Podłogi i sufity

Izolacyjność od dźwięków powietrznych w pomieszczeniach oddzielonych stropami zależy od rodzaju konstrukcji płyty stropowej. Natomiast izolacyjność od dźwięków uderzeniowych zależy od konstrukcji samej podłogi.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest podłoga pływająca. Dobrze zrobiona podłoga pływająca nie może mieć styczności ze ścianami i stropem. Dlatego należy dać pas izolacji obwodowej z wełny mineralnej sięgającej do górnej krawędzi wylewki cementowej. Wełna mineralna Knauf Akustik Board daje skuteczną izolację akustyczną podłogom pływającym przy zachowaniu zalecanej grubości 40 mm.

tp115

Lekka ściana działowa powinna być obustronnie dylatowana od podłogi i stawiana bezpośrednio na stropie, aby zminimalizować straty w izolacyjności akustycznej przegrody wynikające z bocznego przenoszenia dźwięku.

shutterstock_397478467

W pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach akustycznych stosuje się systemy sufitów podwieszanych z okładziną z płyt perforowanych. Ich zadaniem jest redukcja hałasu odbitego w stosunku do hałasu dochodzącego do powierzchni sufitu, dzięki czemu jesteśmy w stanie zredukować zjawisko pogłosu i wyciszymy pomieszczenie. Można do tego celu zastosować perforowane płyty gipsowo-kartonowe Knauf Cleaneo Akustik. Płyty te można stosować zarówno w systemach ściennych jak i sufitowych. Montuje się je zarówno w małych pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, jak i w dużych salach czy aulach.

cutout_123566_detail_picture_1

Trzeba jeszcze dodać, że hałas może przenikać nie tylko przez ściany, podłogi i sufity, ale również innymi drogami, np. przez klimatyzację czy ciągi instalacyjne, zatem miejsca te wymagają szczególnie starannego wytłumienia.

PORADNIK TECHNICZNY

Knauf Silentboard  

Diamant

 

Knauf Cleaneo Akustik

cutout_123566_detail_picture_1

profil akustyczny MW Piano 75

profil MW pianomale

profil akustyczny MW Piano 100

profil MW pianomale (1)

Wełna mineralna Knauf Akustik Board

tp115

Udostępnij:

CZYTAJ PODOBNE