x

Zielone budownictwo Urbanscape

Dachy zielone Urbanscape

Zielone budownictwo to już nie tylko moda, ale w niektórych krajach również konieczność. Jeżeli jesteście eko, koniecznie zobaczcie na czym polega system zielonych dachów Urbanscape, czyli rozwiązania Knauf Insulation dla zrównoważonego budownictwa.
Zapewnienie różnorodności biologicznej jest jednym z kluczowych wyzwań XXI wieku. Obserwujemy obecnie postępującą urbanizacje terenów zielonych. Dachy zagospodarowane metodą Urbanscape  przywracają naturalny cykl ekologiczny zakłócony przez infrastrukturę miejską. Mają one również wiele innych zalet.

Redukcja hałasu

Dachy zielone zapewniają bardzo dobrą izolację akustyczną. Przestrzeń mieszkalna staje się cicha i komfortowa. Przyczyniają się do zmniejszenia hałasu emitowanego w obszarach zabudowanych przez komunikację miejską,  przemysł czy ruch lotniczy.

Redukcja CO2

Zielone dachy przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 , który uznawany jest za jedną z głównych przyczyn globalnego ocieplenia. 1 m2 dachu zielonego może wchłonąć 5 kg CO2 rocznie. Zmniejszenie strat energii po zastosowaniu systemu na dachu powoduje dalszą redukcję dwutlenku węgla o 3,2 kg w ciągu roku. W przybliżeniu 1 m2 dachu zielonego może wchłonąć taką samą ilość CO2, jaką wyemituje zwykły samochód na odcinku 80 km.

Czyste powietrze

Rośliny przechwytują cząstki pyłu zawieszonego w powietrzu np. metale ciężkie, smog i lotne związki organiczne z troposfery. Poprawa jakości powietrza w atmosferze, a przede wszystkim jej najniższej części, ma pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców zielonych osiedli. Naukowcy szacują, że 1 m2 dachu zielonego absorbuje każdego roku nawet 0,2 kg pyłów z powietrza.

Efektywność energetyczna

Dachy zielone przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii na ogrzewanie do 25% i  nawet do 75% na chłodzenie budynków. W dobie rosnących cen energii takie rozwiązanie jest niezmiernie atrakcyjne dla ich mieszkańców.

Redukcja zjawiska wysp ciepła

Dach zielony to jeden z najbardziej efektywnych sposobów zmniejszenia nagrzewania powietrza w obszarach zurbanizowanych. W miastach obserwujemy zjawisko tzw. wysp ciepła. Latem temperatura w miastach jest średnio o 5-7°C wyższa niż poza miastem. Dzieje się tak dlatego, że budynki i drogi absorbują ciepło. Warto zauważyć, że temperatura na dach zielonym może być nawet o 40ºC niższa niż na dachu tradycyjnym. Zgodnie z badaniami zrealizowanymi przez Tyndall Center for Climate Change, aby zminimalizować efekty UHI, istnieje potrzeba zwiększenia przestrzeni zielonych w miastach o 10%.

Wydłużona żywotność dachu

Zwykłe dachy zielone wymagają częstej konserwacji. System Urbanscape został stworzony po to, żeby dało się tego uniknąć. Bazowe warstwy pokrycia systemu Urbanscape zabezpieczone są przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem ultrafioletowym i ekstremalnymi temperaturami, co powoduje nawet potrojenie czasu ich żywotności.

Retencja wody deszczowej

Dachy zielone mają wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji dachu z uwagi na niską potrzebę lub brak stosowania zbiorników retencyjnych.  Ich główną zaletą jest redukcja gwałtownego spływu wody deszczowej. Zdolność retencji wody pomaga ograniczyć uszkodzenia spowodowane ulewnymi deszczami.

Oczyszczanie deszczówki

Zastosowanie systemu Urbanscape poprzez naturalną biofiltrację wody opadowej pozwala poprawić jakość lokalnej wody gruntowej. Według badań Kohler & Schmidt (1990) 95% ołowiu, siarczku kadmu i miedzi oraz 19%
cynku – pochodzących z deszczówki, pozostaje w podłożu i nie przenika do gleby.

Zielona przestrzeń

W obszarze zurbanizowanym trudno o otwarte zielone przestrzenie. Dlatego systemy ogrodów dachowych stanowią dodatkowa wartość budynków. Najważniejszą funkcją Urbanscape, czyli dachów ekstensywnych, jest stworzenie powierzchni biologicznie czynnej. W niektórych krajach np. we Francji, takie rozwiązania są już wręcz wymagane.

Dodatkowe zalety systemu Urbanscape

  • Łatwe utrzymanie – zoptymalizowana retencja wody, nie wymaga podlewania
  • Niezwykła lekkość – dzięki niskiej wadze, system nie obciąża nadmiernie konstrukcji dachu i może być używany w budynkach remontowanych, gdzie tradycyjne dachy zielone są zbyt dużym obciążeniem dla konstrukcji
  • Bardzo łatwy montaż – kompletny system, montaż nie wymaga specjalnych narzędzi

 

 Układ warstw systemu Urbanscape

Dachy zielone Urbanscape

Udostępnij:

CZYTAJ PODOBNE